Balancehold

Balancehold

Balance er en kompliceret størrelse, og er opbygget af et samspil mellem bl.a. muskelfunktion og -koordination,
sanseinput fra hud og led, den vestibulære sans og mange flere.

Balanceholdet er henvendt til dig med balanceproblemer eller nedsat gangfunktion. Dette kan være på baggrund af
specifikke diagnoser såsom Parkinson, sclerose, neuropati mv., eller det kan være den ældre borger som oplever
aldersrelaterede balance- og gangproblemer.

På balanceholdet træner vi disse elementer i sikre omgivelser og med kyndig vejledning gennem træningsøvelser og
på vores balancebane. Vi gør meget ud af sikkerhed, og tillader derfor ikke hold større end 6-8 deltagere, således
at terapeuten altid vil være tæt på deltagerne.

Vi skræddersyr programmet til den individuelle deltager, således udbyttet bliver størst muligt.

Balanceholdet tilbydes 3 gange ugentligt:

Hjerting Fysioterapi:
– Tirsdag kl. 12.00 – 13.00

Sct. Joseph:
– Mandag kl. 9.30 – 10.30 og kl. 10.30 – 11.30